Thursday, March 29, 2007

Terapeak เปิดเครื่องมือวิเคราะ สำหรับ eBay Seller Internaitonal

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Terapeak เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์ สำหรับ eBay Seller รองรับ eBay อังกฤษ , ออสเตรเลีย, แคนาดา, เยอรมนี และ ฝรั่งเศส เพื่อให้ผู้ขายได้วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ หมวดหมู่ที่กำลัง hot ในอีเบย์ประเทศนั้น ๆ , ค่าเฉลี่ยของสินค้า , วิเคราะห์คู่แข่งในด้าน ตั้งแต่ หมวดหมู่ , เวลาในการ List สินค้า , Success rate กี่เปอร์เซ็นต์

สำหรับใน Class eBay ที่ ไทยเวนเจอร์ ดอทคอม ได้สอนใน eBay 101 ไปนั้นเป็นข้อมูลเฉพาะของ สหรัฐฯ แต่ เวอร์ชั่นใหม่ของ terapeak นี่จะทำให้เห็นข้อมูลและตัดสินใจง่ายขึ้นครับ แต่ ราคาค่าบริการนั้นค่อนข้างสูง แต่ถ้ายอดขายดีก็น่าลงทุนสำหรับการค่าบริการก็แบ่งเป็น 2 แบบคือ Insight 14.95 ต่อเดือน และ Advantage 24.95 $ ต่อเดือนครับ

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

ถ้ราหากใครยังไม่พร้อมก็เอาของฟรี ไปก่อนครับ mpire.com/research

No comments: