Monday, October 8, 2007

Thaiventure ออกงาน Comworld 2007 ปลายปี

From แนะนำ Google ...


เดือนกันยายนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ระหว่างวันที่ 27 -30 กันยายน 2550 ทีมงาน Thaiventure.com ขอขอบพระคุณ ทีมงาน บริษัท Tagc ผู้จัดงาน Comworld ที่สยามพารากอน ได้ให้ทีมงาน Thaiventure.com ได้ไปออกบู๊ต
เพื่อแสดงเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้หาลูกค้า ก็ทำธุรกิจกับการกุศลไปพร้อม ๆ กัน ในงาน ซึ่ง ได้นำ 2 เรื่องไปออกงาน ได้แก่ Google Apps เป็นระบบบริหารองค์กรของ Google ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่ Google Apps เปิดตัวต่อหน้า สาธารณชนอย่างเป็นทางการ ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Google Inc ได้เปิดตัวภาษาไทยไปไม่นานมานี้ ความสนใจของผู้เข้าร่วมงานต่อเทคโนโลยีบริหารองค์กรยุคใหม่ ทำให้องค์กรในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในงานนี้ คุณพรทิพย์ กองชุน ผู้จัดการ Google ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบู๊ต พร้อมกันนี้ได้นำโครงการ "การศึกษา 2.0" ที่บริษัทไทยเวนเจอร์เป็นอาสาสมัครในการสอน Google Apps ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศตรงข้ามบู๊ตของ Google ทีมงานที่ปรึกษา eBay ประเทศไทยได้มาออกบู๊ตรับสอน eBay ฟรีผ่านทางโทรศัพท์มีผู้สนใจกว่า 600 คนที่มาลงทะเบียนเรียนฟรี
ผู้ลงทะเบียนได้รับแจกคู่มือและของที่ระลึกกลับบ้านไป จากนั้นก็ไปเรียนทางโทรศัพท์กัน สำหรับผู้ที่สนใจอยากรู้เลยก็เรียนกับหลักสูตรของ Thaiventure.com
เหมือนกันครับ
From รับสอน ebay ฟ...ก็ผ่านไปด้วยดีทั้ง 4 วัน เราหวังว่าทีมงาน Thaiventure.com เล็กๆ จะเป็นส่วนหนึ่งของวงการ eBusiness ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ขอขอบพระคุณทีมงาน Comworld ที่ให้โอกาสกับทีมงานของพวกเราครับ

No comments: