Sunday, November 18, 2007

จุดแตกต่างที่บรรจบกัน ทหาร, การศึกษา และ Google Apps

From อบรมค่ายทหาร,...ขอขอบพระคุณ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ปรเมศวร์ มินสิริ ,โครงการ ปลาวาฬเบราเซอร์ www.plawan.com , โครงการปัญญาไทย www.panyathai.or.th สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้


ทหารและสถาบันการศึกษาวางแผนงานการทำงานในอนาคตผ่านอินเทอร์เน็ตอาจารย์ พันตรียุทธนา วัชรพุทธ นายทหารนักบินผู้พยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร


เรื่องมีอยู่ว่า บ่ายวันหนึ่งประมาณเดือน มิถุนายน 2550 ได้มีโอกาส โทรศัพท์ พูดคุยกับ พ.ต. ยุทธนา วัชรพุทธ นายทหารแห่งค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ได้สนใจใช้งาน google apps เพื่อจะนำไปประสานงานกับ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือ รด. ที่เราเคยเรียนกัน ในเขต จ.เพชรบูรณ์ และ จังหวัดพิจิตร
ประสานงานกันอยู่หลายเดือนครับ ท้ายที่สุด ก็ได้ไปบรรยายวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2550 ในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรและระบบงานในอนาคต"
ชื่อหัวข้อดูดีมากเลยครับยังนึกไม่ถึงเหมือนกัน คณะครูและนายทหารระดับสูงจะเข้าฟัง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและการรวมกำลังพล
เพราะแต่ละที่อยู่ห่างกันและกันสื่อสารยังคงใช้กระดาษแบบเก่าค่อนข้างยาก เพราะฉะนั้นจะเอา ระบบ google apps เข้าไปแก้ปัญหาด้านการทำงานและการสื่อสารระหว่างกัน 2 องค์กร


วิทยา มาลารัตน์ผู้ช่วยการเดินทาง

สิ่งหนึ่งหน้าสิ่วหน้าขวานก็คือ พ.ต. ยุทธนา นั้นค่อนข้างตื่นเต้นเพราะเป็นคนคิดหัวข้อ และ กลัวว่าการบรรยายในครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าผู้บังคัญบัญชาจะให้ความสนใจหรือไม่
แต่ส่วนตัวแล้วอยากให้ระบบงานของค่ายทหารและโรงเรียนเชื่อมโยงเข้าหาพร้อมกับใช้การสื่อสารและประสานงานร่วมกันในค่ายทหาร


ท่าน พอ.ณรงค์ศักดิ์ สาสังค์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีเรื่องน่าชื่นใจมาก คือ พอ. ณรงค์ศักดิ์ สาสังข์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ได้ให้เกียรติรับฟังบรรยายหนึ่งชั่วโมงเต็ม ๆ
ผู้บรรยายอย่างผมก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ให้โรงเรียนและค่ายทหารเห็นถึงประโยชน์ในการสื่อสารและลดค่าใช้จ่ายของการประสานงานแต่ละครั้ง ผ่านไปหนึ่งชั่วโมง
เสียบปรบมือดังกึกก้องพร้อมกับมอบของที่ระลึก น่าชื่นใจมาก ท่าน พอ.ณรงค์ศักดิ์ เดินเข้ามาจบมือวิทยากร แล้วบอกว่า "ผมจะเริ่มทำกับค่ายทหารก่อนเลย
แล้วโรงเรียนไหนมีความพร้อมก็เข้ามาร่วมได้เลย" ฟังแล้วน่าชื่นใจมากครับ


มอบของที่ระลึก

หลังจากจบสัมมนามานั่งทบทวนว่า เป็นไปได้อย่างไรที่การทหารและการศึกษาเข้ามาประสานงานบรรจบร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตที่ Google Apps
และบนโต๊ะอาหารกลางวัน เชื่อว่า ระบบการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และค่ายทหารจะยกระดับการบริหารเข้าเหมือนกับวิสาหกิจใหญ่ ๆ ของโลก

No comments: