Saturday, May 5, 2007

อา 6 พ.ค. FM 92.5 พบกับ keng.com และ บรรยากาศงาน Google Party @ Singapore

รายการเปิดโลกซอฟต์แวร์ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 เวลา 18.00- 19.00 น. เครือข่ายทั่วประเทศ
ช่วงแรก พบกับสุดยอด Blogger ของประเทศไทย คุณกติกา สายเสนีย์ แห่ง keng.com และ ช่วงที่สอง คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ที่ปรึกษากลยุทธ์อินเทอร์เน็ต พาทัวร์ งาน Google Party , eBay Lunch วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. ทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารอีเบย์ ที่ประเทศสิงคโปร์พร้อมบทวิเคราะห์ธุรกิจไฮเทคในสิงคโปร์เปรียบเทียบกับประเทศไทย น่าสนใจอย่างยิ่ง
สำหรับต่างจังหวัด รับฟังได้ทาง http://www.prd.go.th และเว็บไซค์ของกรมประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดครับ

คลิ๊กชมบรรยกาศห้องส่ง FM 92.5 และผู้จัดรายการ พันฑิต สิระภพธาดา และ ชีพธรรม คำวิเศษณ์

No comments: