Friday, April 13, 2007

สงกรานต์ 2550

สงกรานต์
สวัสดีคัรบต้อนรับวันสงกรานต์ 13 เม.ย. ปีใหม่ไทย ช่วงนี้เป็นวันหยุดของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนถ้าหากมีเงินทองต้องกลับบ้าน เพื่อกราบคารวะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเรื่องการแสดงความกตัญญูกติเวทิตาคุณ เป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทย ช่วงก่อนสงกรานต์ผมขับรถไปภูเก็ต ไกลมากครับ ขากลับขับรถตีคู่กันมากับพี่น้องชาวอีสานที่ ไปทำงานในภาคใต้ เมื่อจอดรถที่จังหวัดเพชรบุรี ถามเขาว่าจะไปที่ไหนกันเขาตอบว่าไปนครพนม ผมเดินทางจากภูเก็ต 11 โมงเรื่อย ๆ มาเรียง ๆ ถึง ชะอำเกือบ 3 ทุ่มกว่า ลองคิดดูซิครับว่า กว่าพวกเขาจะเดินทางถึงนครพนมกี่โมงผมคิดว่าคงถึง เกือบเที่ยงของอีกวันหนึ่งแล้วรถที่โดยสารมาก็เป็นรถกะบะ คงเหนื่อยกันมากครับ แต่เมื่อถึงบ้านเขาเหล่านั้นคงเป็นสุขกันมาก เมื่อไปถึงแล้วเคารพรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
ถามว่าทำไมต้องมีการคาระผู้ใหญ่ พรบาลีมีอยู่ว่าอะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโนจัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุวัณโณ สุขัง พะลังแปลว่าพรสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไว้และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ
เพราะฉะนั้นใครที่เข้าหาผู้ใหญ่ และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

No comments: