Sunday, April 15, 2007

Blogger เวอร์ชั่น ภาษาไทย


คลิ๊กตัวอย่างภาพ

Blogger.com เป็นหนึ่งในบริการของ google ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ blog เพื่อเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

วันนี้ blogger.com อำนวยความสะดวกให้กับคนไทยโดยได้แปลออก blogger.com เวอร์ชั่นภาษาไทย ด้วยการแปลข้อมูลในเว็บไซค์เป็นภาษาไทยบางส่วน ใครที่สนใจอยากมี blog เป็นของตัวเองก็เข้าไปสร้าง blog ได้แล้วนะครับ ยิ่งถ้าหากเราใช้ ซอฟต์แวร์จัดการภาพ picasa ด้วยแล้ว สามารถอัพโหลดรูปเข้า blog ได้ง่าย ๆ ครับ ลองเข้าไปมี blog กันดูนะครับ

No comments: