Friday, April 20, 2007

ขอต้อนรับผู้แทนอีเบย์ประจำประเทศไทยคนใหม่

ทีมงาน Thaiventure.com ได้มีโอกาสพบกับ คุณ เอกชัย รุกขจันทรกุล eBay Thailand Representative
คนใหม่ ที่ Nida ใน class นักศึกษา MBA ที่ทีมงาน Thaiventure.com ได้ไปบรรยายให้กับนักศึกษา คุณเอกชัยบอกว่า พร้อมที่จะดูแล ผู้ขายและผู้ซื้อ eBay ในประเทศไทยอย่างเต็มที่ เร็ว ๆ นี้คงจะทำงานกับ Partner ในประเทศไทยอย่าง Thaiventure.com และ Megabaht อย่างเต็มที่ อย่างไรแล้ว ทีมงาน Thaiventure.com จะสัมภาษณ์ ประวัติ และ Vision ในการทำงานเพื่อสนับสนุน eBay ในประเทศไทย ครับ

No comments: