Friday, April 20, 2007

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง "Blogger Business" (ฟรี)

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล

2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ Blog ในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นที่บทความ ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา ได้จุดประกายขึ้นในสังคมอินเทอร์เน็ตประเทศไทย วันนี้ การเขียน blog ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแต่ถือว่าต้องการข้อมูลองค์ความรู้บนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น Social media เป็นกระแสที่ทำให้ นิตยสาร Time จัดให้ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตทุกคนเป็นบุคคลแห่งปี ม.รังสิต ร่วมกับ บ.ไทยเวนเจอร์ดอทคอม จำกัด เล็งเห็นกระแสของ Blog ที่มีบทบาทกับสื่อในโลกของอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อธุรกิจ,การศึกษาและการสร้างสื่อสารมวลชนอิสระขึ้น ที่เป็นเสรีภาพ จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโลกของ Blog ความหมายและรูปแบบ ,การสร้างองค์ความรู้บนอินเทอร์เน็ต,การเป็นสื่อมวลชนอิสระ , กระแสของ blog ต่อ web 2.0 , บทบาทของมัลติมีเดียกับ blog

จุดประสงค์
 1. เพื่อสอนในการเขียน Blog
 2. เพื่อให้รู้จัก แนวคิด web 2.0 และไม่ให้คนไทยตกกระแส blog
 3. ประโยชน์ของ blog กับชีวิต,การศึกษาและธุรกิจ
 4. รู้จัก blog และ podcast
 5. การเชื่อมโยงความรู้ในวงการอินเทอร์เน็ตไทย
 6. เทคนิคการโปรโมท blog บน search engine
กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา
 • กลุ่มผู้สนใจที่ต้องเขียน Blog
 • กลุ่มผู้ต้องการเป็นนักเขียน
 • กลุ่มผู้ต้องการเป็นสื่อมวลชนอิสระ
 • องค์กรธุรกิจที่ต้องการมี blog เพื่อสื่อสารกับลูกค้า
 • ผู้สนใจทั่วไป
13.00 – 13.30 น.
ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน

13.30 – 14.15 น.
exteen.com กับ Blog วัยุร่นที่สมาชิกมากที่สุดกว่า 8 หมื่น โดยคุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล ผู้ก่อตั้ง exteen.com

14.15 – 15.00 น.
Blog กับธุรกิจและชีวิต โดย กติกา สายเสนียห์ แห่ง keng.com

15.00- 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 - 16.30 น.
สอนวิธีการเขียน Blog ด้วย Blogger.com โดยใช้เครื่องมือของ Google โดยคุณ ศรัณย์ ยุวรรณะ จาก hack-google.com

สถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาสาธรธานี ม.รังสิต อาคารสาธรธานี ชั้น 7 ห้อง 701
วัน เวลา วันเสาร์ ที่12 พฤษภาคม 2550 13.30-16.30 น.
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

1 comment:

อดิศักดิ์ said...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 วันอาทิตย์นะครับ อยากเข้าอบรมด้วยนะครับ