Wednesday, July 11, 2007

นักเรียนชั้น ป.6 รร.ต๊ำ(อินโต-ประชานุเคราะห์) จ.พะเยา ใช้ Google Apps แล้ว

From Google Apps ร...

โรงเรียนต๊ำอินโต อ.เมือง จ.พะเยา

วันพุธที่ 11 ก.ค. 2550 เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าภูมิใจมากครับ เปิดอีเมล วันนี้ได้รับอีเมลจาก เด็กนักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนต๊ำ(อินโต-ประชานุเคราะห์) อ.เมือง จ.พะเยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มี ครู 6 นร. 41 คอมพ์ 8 แต่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมี ครู สมาน ใจทน ได้ทุ่มเทสอน คอมพิวเตอร์ให้กับ นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อาจารย์สมานได้ฟังวิทยุรายการเปิดโลกซอฟต์แวร์ ทาง FM 92.5 ซึ่งออกอากาศไปทั่วประเทศ

อ.สมาน ใจทน

อ.สมาน ได้โทรเข้ามาถามรายละเอียดและ ทีมงาน "การศึกษา 2.0" ซึ่งเป็นอาสาสมัครของ Google Inc.
ได้ติดตั้งระบบ Google apps for eduction ให้กับโรงเรียน และได้สอนวิธีการใช้ให้กับอาจารย์สมานผ่าน google talk ภายในอาทิตย์ กว่า ๆ และ วันนี้ เป็นแรกที่ ได้มีการสอนให้นักเรียนส่ง อีเมล มายัง ผม ซึ่งส่งภายใต้ โดเมนมเนม @tumintho.ac.th ซึ่งสปอนเซอร์โดยบริษัทดอทอะไรจำกัด (http://www.dotarai.co.th/) ให้โดเมนเนมฟรี 1 ปี เชิญทุกท่านอ่านอีเมลของ นร.ชั้น ป. 6 ที่แม้เป็นโรงเรียนเล็ก แต่ใช้เทคโนโลยี ระดับโลกครับ-----------------------
จากน้อง พงศกร นามเมือง pongsakorn@tumintho.ac.th

subject
ขอขอบคุณครับ

สวัสดีครับ อาจารย์ชีพธรรม
ผมขอขอบคุณอาจารย์ ชีพธรรม มากครับที่ให้ความกรุณาโรงเรียนของผม มีอีเมลใช้ท้ายนี้ผมขอให้อาจารย์มีความสุขครับ
โดยความเคารพ
ด.ช.พงศกร นามเมือง

---------------------------
ตันติกร เลื่อยสาด tuntikorn@tumintho.ac.th
date
Jul 11, 2007 3:17 PM

subject
ขอขอบคุณครับ

สวัสดีครับอาจารย์ ชีพธรรม
ผมขอขอบคุณอาจารย์ ชีพธรรม มากครับที่ให้ความกรุณาโรงเรียนของผมให้มีอีเมลใช้
ท้ายนี้ขอให้อาจารย์มีความสุข
โดยความเคารพ
(ลงชื่อ) ด.ช. ตันติกร เลื่ยสาด

-----------------------

ศยามล แก้วใจ sayamol@tumintho.ac.th
Jul 11, 2007 3:13 PM

subject
ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ชีพธรรม
ขอขอบพระคุณค่ะ อาจารย์ ชีพธรรมมากค่ะที่สนันสนุนโรงเรียนของหนู

โดยความเคารพอย่างสูง
ลงชื่อ ด.ญ.ศยามล แก้วใจ
-----------------------------------

ชิดกมล ทวีเชื้อ chidkamon@tumintho.ac.th
date
Jul 11, 2007 3:12 PM

subject
ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ ชีพธรรรม
หนูขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ให้ความกรุณาโรงเรียนหนูให้มีอีเมลใช้

ท้ายนี้ขอให้อาจารย์ ชีพธรรมมีความสุขค่ะ

โดยความเคารพ

(ลงชื่อ) ด.ญ. ชิดกมล ทวีเชื้อ

-----------------------------


หลังจากนี้ เด็ก ๆ จะเริ่มใช้ Google calendar สำหรับทำตารางสอน เป็นปฏิทินออนไลน์ และ google doc ตามลำดับ
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ โรงเรียนนี้มีครู อย่าง อ.สมาน ใจทน ที่ทุ่มเท กับเด็กนักเรียน แม้ว่าโรงเรียนจะเล็ก แต่ว่า เทคโนโลยีไม่เล็กตามอย่างโรงเรียนครับ อีกโรงเรียนที่มาแรงไม่แพ้กันคือ โรงเรียนบ้าน หนองยาง อ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเช่นดียวกัน แต่ตอนนี้ครู เริ่มหัดใช้ google talk สำหรับสื่อสารและอีเมลกันแล้วคัรบ
From โรงเรียนบ้านห...

โรงเรียนบ้านหนองยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

No comments: