Tuesday, July 24, 2007

ครูไทยหัวใจไฮเทค (ขอคาระด้วยความชื่นชมในน้ำใจที่งดงาม)


บรรยากาศยามเช้า จังหวัดเชียงใหม่


สถานที่จัดสัมมนาที่ จ.เชียงใหม่

คณะครูและผู้บรรยายถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก From google for en...

เช้าวันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 2550 บรรยากาศที่ จังหวัดเชียงใหม่ ฝนตกพรำ ๆ แต่เช้า หนักเบาสลับกันไปบ้าง ตามแรงฝน แม้ว่าฝนจะตกลงมาไม่ใช่แค่เชียงใหม่เท่านั้นครับ แต่ครอบคลุมไปเกือบทั่วภาคเหนือ ถึงแม้ว่าฝนจะตก ก็ไม่สามารถทำให้ ครูผู้อยู่ห่างไกลออกไปในหลายจังหวัดเอาตั้งแต่ไกลสุดนะครับ ได้แก่ จ. พิจิตร, เชียงราย, พะเยา, แพร่, ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ สำหรับ จ.เชียงใหม่เอง แม้ว่าจะภายในจังหวัดแต่ก็มาจากอำเภอที่ห่างไกลออกไปนะครับ ส่วนใหญก็ทราบข่าวจากรายการวิทยุเปิดโลกซอฟต์แวร์ FM 92.5 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วประเทศและอินเทอร์เน็ต


คณะครู จาก อ.โพทะเล จ.พิจิตร


คณะครูจาก โรงเรียนศรีโพธิ์เงิน จ.เชียงราย


คณะครูจาก จ.ลำปาง และ จ.พะเยา

คณะครูทุกท่านฟังอย่างตั้งใจ

ทีมงาน Thaiventure.com ขอยกย่องครูผู้เข้ามาอบรมเกี่ยวกับ Google Apps For Education ทุกท่านที่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีกับเยาวชนรุ่นหลังครับเพราะแทนที่จะได้พักผ่อนในวันหยุดอยู่กับครอบครัวก็ได้เสียสละเวลาอันมีค่า เสียค่าน้ำมันรถค่าเดินทาง การเดินทางไกล ๆ ทั้งเหนื่อยและเพลีย พอฟังสัมมนาเสร็จก็เดินทางกลับกันเลยลองคิดดูแล้วกันครับ ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้ประเด็นให้ถึงถึงการ บริหารการศึกษายุคใหม่ในเชิง ของ Enterprise 2.0 และ Education 2.0 โดยใช้ Wiki, Blog, RSS เข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารการศึกษาและระบบ Google Apps ที่จะทำให้โรงเรียนยกระดับการศึกษาให้มีวิธีคิดและการใช้งานเทคโนโลยีเหมือนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ให้มุมมองกว้างออกไป


ศรัณย์ ยุวรรณะ วิทยากรร่วม

ในครั้งนี้คุณศรัณย์ ยุวรรณะได้เข้าเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับครูด้วยครับโดยแนะนำวิธีการบริหารองค์กรเสมือนจริงของชมรมคาราเต้ผ่าน Google Apps โดยใช้ Picasa และ Google Map เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทีมงานและสมาชิกกว่า 300 คน เราได้ชี้ให้เห็นถึงการใช้ Google Apps ในการประยุกต์เข้ากับการศึกษาเช่น การสร้างตารางสอนออนไลน์ผ่าน Google calendar, การใช้ google Doc ในการบริหารงานเอกสารที่สำคัญของครู, google Talk เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร คณะครูที่เข้าฟังการอบรมส่วนใหญ่เป็นครูคอมพิวเตอร์ครับ แต่ละท่านมีความสนใจและตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยี พูดแล้วจะไม่เชื่อนะครับผมขอถ่ายทอดผ่าน blog แล้วกัน ท่านจะได้ทราบว่าครูในโรงเรียนที่ห่างไกลจากกรุงเทพ มีความเก่งฉกาจในเทคโนโลยีอย่างหาตัวจับได้ยาก ครูบางท่านที่มานะครับมี โน๊ตุบ๊คเข้ามาเพื่อสำหรับอัดเสียงไปฟังต่อ ,บางท่านใช้ GPRS เชื่อมต่อ แล้วฟังอบรมก็ปฏิบัติตามไป โรงเรียนที่มาเข้าอบรมนี้ส่วนใหญ่ได้รับการติดตั้งระบบ Google Apps ไปเรียบร้อยแล้ว


สังเกต Notebook และ GPRS ลงทุนเองเพื่อเยาวชนของชาติ


อัดเสียงไปศึกษาเพิ่มเติม ปรบมือให้ครับ


ไม่เพียงแค่ครูที่เข้าอบรมเท่านั้น ตำรวจในจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมด้วย คำถามส่วนใหญ่ของครูผู้เข้าอบรมได้แก่ เรื่องของ การสร้างอีเมลให้กับนักเรียน, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ การสร้างเว็บไซค์ของโรงเรียน สำหรับคณะครูรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ได้เข้าร่วมอบรม ทีมงาน Thaventure.com ผู้ก่อตั้ง"โครงการ การศึกษา 2.0" ในฐานะอาสาสมัครของโครงการ Google Apps For Education จะมีการอบรมให้กับครูโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะเดินทางไปทั่วประเทศในปีนี้ โรงเรียนไหนที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์
tri333@thaiventure.com ผู้ประสานงานโครงการ


สอบถามปัญหาในการใช้งานระบบ Google Apps

ขอขอบคุณ บริษัท ดอทอะไร จำกัด (www.dotarai.co.th) และ Google Inc. ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของประเทศไทยให้สถาบันการศึกษาได้ใช้ระบบโดเมนเนม และ Google Aps

No comments: