Tuesday, July 17, 2007

wikipedia แหล่งข้อมูลสำหรับคำอธิบายขายของบน eBay

From ก้าวแรกสู่ธุร...

วิชา ศรีซาวคำ คนที่สามจากซ้าย


วิชา ศรีซาวคำ ที่ปรึกษา eBay Onramp Team ประจำประเทศไทย และ เป็นวิทยากรประจำของ Thaiventure.com ประจำหลักสูตร eBay 102 (เตรียมตัวสู่ Power Seller) แนะนำเคล็ดลับสำหรับผู้ขายสินค้าบน eBay ว่า "สินค้าที่ต้องการคำอธิบายในเชิงลึกและต้องใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายนั้น บางครั้งเป็นปัญหาสำหรับนักขายคนไทย เช่นขายสินค้าเชิงศิลปะ ผู้ขายต้องใช้ wikipedia เข้ามาช่วยในการเขียน Description เพื่ออธิบายให้ผู้ซื้อได้เข้าใจถึงสินค้า ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ซื้อพอมีความรู้อยูแล้ว แต่เราฐานะผู้ขายจำต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อตัดสินใจ ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

From eBaychiangmai

บรรยาย eBay ที่เชียงใหม่สำหรับวิชา ศรีซาวคำ ให้คำปรึกษากับผู้ขายสินค้าบน eBay ในประเทศไทยผ่านช่องทาง ของ eBay.co.th มีลูกศิษย์หลายร้อยคนทั่วประเทศไทย สามารถรับฟังประสบการณ์ของ วิชา ศรีซาวคำ ได้จาก Blog ของ Thaiventure.com ได้ทุกอาทิตย์และสามารถอีเมลสอบถามได้ที่ ebay@thaiventure.com

No comments: