Wednesday, December 5, 2007

ขอจงทรงพระเจริญ มหาบุรุษผู้ทรงทศพิธราชธรรมแห่งสยามประเทศ 5 ธ.ค. 2550ข้าพระพุทธเจ้า นายชีพธรรม คำวิเศษณ์ และ พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ ผู้มีส่วนเกียวข้องกับ บริษัทไทยเวนเจอร์ดอทอคอม ขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในคราวครบรอบ 80 พรรษา ของพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับชาวสยามและประเทศไทยสืบไป เกล้ากระผมและคณะได้ไปอบรมการใช้ระบบ google apps ให้กับคณะทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคมและในวันพุธที่ 5 ธันวาคม ก่อนสอนหนึ่งวัน เกล้ากระผมได้ไปร่วมเดินเทอดพระเกียรติพระองค์กับคณะข้าราชการ,พ่อค้าและประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปยังศาลากลางจังหวัด หลังจากนั้นได้จุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


No comments: