Sunday, December 30, 2007

สอนนักเรียนขับเครื่องบิน Boeing 737 โรงเรียนบ้านหมี่ จ.ลพบุรีเสียงเด็ก ๆ นักเรียนชั้นม.3 และ ม.4 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กำลังเชียร์เพื่อนกำลัง take off เครื่องบิน Boeing 737 ขึ้นจากสนามบินโคกกระเทียมเขาสามารถนำ 737 ขึ้นได้ในเกมส์ Flight Simulator นักเรียนในห้องนี้ไม่เคยมีใครขึ้นเครื่องบินเลยหวังว่า การเรียนในวันนั้นจะทำให้พวกเขาได้แรงบันดาลใจและไปฝึกฝนการบินเสมือนจริงต่อไป

No comments: