Friday, December 7, 2007

เมื่อทหารปฏิวัติ (ตัวเอง) องค์กรด้วย Google Apps (ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์)

คณะปฏิวัติองค์กรและผู้สนับสนุนถ่ายรูปหมู่ร่วมกับในครั้งเริ่มก่อการ

กลับมา จ.เพชรบูรณ์อีกรอบในเดือนธันวาคม ตามคำเชิญของ พันเอก ณรงค์ศักดิ์ สาขังข์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ นายทหารแห่งกองทัพบกผู้มีวิสัยทัศน์ต้องการความเปลี่ยนแปลงขององค์กร "ใครยังไม่เริ่มผมเริ่มก่อน" ได้ร่วมกับนายทหารไม่กี่นาย(รุ่นแรก) ใน ค่ายพ่อขุนผาเมือง พร้อมกับอาจารย์อีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ และ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา นำการปฏิวัติการทำงานแบบเดิมใช้ google apps เชื่อมโยงกับทำงานภายในองค์กรทหารกับองค์กรภายนอกที่ร่วมงานได้ในการประสานงานด้านการศึกษาวิชาทหารกว่า 86 โรงเรียนทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร


พันเอก ณรงค์ศักดิ์ สาสังข์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์

การปฏิวัติองค์กรของตนเองมากกว่าจะปฏิวัติระบบประชาธิปไตยเริ่มขึ้นเวลาเช้าของวันที่ 6 ธันวาคม 2550 นายทหารกลุ่มเล็ก ๆ ประกอบกอบด้วย ท่านผู้การ ณรงค์ศักดิ์, พท. สุรศักดิ์ , พท.สุรินท์ อ้วนศรี, พต.ยุทธนา วัชรพุทธ, จสอ.บุนนาค ศรีอภัย, สอ.ประดิษฐ์ อู่สุวรรณ์ และ สต.จีรศักดิ์ พันธ์ไพบูลย์ นำอาวุธครบมือที่เป็น โน๊ตบุ๊ต ปฏิวัติองค์กรตัวเองด้วยเทคโนโลยี google apps เพื่อการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พันโทสุรินทร์ อ้วนศรี


พันตรียุทธนา วัชรพุทธ

เป็นครั้งแรกที่ สิบตรี นายทหารชั้นประทวนสามารถรายงานกับผู้บังคับบัญชาผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนทางการทหาร เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการทำให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงภายในองค์กร


สิบตรี จิระศักดิ์ พันธ์ไพบูลย์ (คนซ้ายสุด) และคณะเพื่อน
ท่านผู้การผู้มีวิสัยทัศน์แห่งกองทัพไทย เตรียมนัดประชุมพลผ่าน SMS และ Google calendar แนวคิดของท่านยังส่งผ่านไปถึงการใช้ picasa ซอฟต์แวร์ เก็บรูปภาพ รายงานสถานการณ์ภาพทางการรบในพื้นที่ต่างๆ ส่งกลับมาทันทีให้กับผู้บังคับบัญชา พร้อมกับ google talk สนทนาผ่านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

อ.วิรัตน์ โรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์


อ.เมธี โรงเรียน เพชรบูรณ์วิทยา

สำหรับผมแล้วถือว่าเป็นนายทหารกลุ่มแรกๆ ในประเทศที่เริ่มปฏิวัติตัวเองในทางที่ดี เป็นไปตามทฏษฏี ผู้นำจะเป็นผู้นำเปลี่ยนแปลงองค์กรมาวันนี้ได้เห็นกับตา ได้เห็นความมุ่งมั่นของนายทหารระดับล่างและระดับกลาง มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และปรับปรุงองค์กร แต่ละท่านหิ้วโน๊ตบุ๊คมานั่งเรียนกันเอง

สิบเอกประดิษฐ์ อู่สุวรรณ์


เรียนรู้อย่างเข้มแข็ง

ผมแอบมองซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่องมีซอฟต์แวร์แผนที่ทั้ง Pointasia และ Google Earth เกือบทุกเครื่อง นับจากนี้ไปคงต้องเฝ้ามองดูว่า การเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เป็น Network Organization จะเป็นอย่างไร ขอให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จและเกิดความร่วมมือไปยังทุกฝ่าย กว่าจะเลิกสอนก็ 5 โมงกว่า ขอยกนิ้วให้กับ จังหวัดทหารบก จ.เพชรบูรณ์ มาด้วยความจริงใจและมีอะไรให้รับใช้ยินดีเสมอครับ


เครื่องมือสื่อสารในสนามรบ

No comments: